Vrijwilligers coördinatie


De vrijwilligerscommissie heeft als belangrijkste taak het werven, monitoren en sturen van vrijwilligers. Dit alles in samenspraak met de diverse commissies binnen AVV Alphen. Stel een vrijwilliger komt binnen bij AVV of meldt zich aan dan administreert de vrijwilligerscommissie hem/haar en koppelt vrijwilliger aan de betreffende (sub)commissie. Na het contact tussen commissie en vrijwilliger vindt er een terugkoppeling plaats naar de vrijwilligerscommissie.
 
Indien er voor een vrijwilliger op dat moment geen vacature is, zal de vrijwilligerscommissie toch de vrijwilliger koppelen aan een bepaalde commissie (uiteraard nadat de vrijwilligerscommissie heeft geprobeerd andere vacatures met de betreffende vrijwilliger te vervullen). Het is dus ook zaak dat de betreffende commissie dan toch contact opneemt met de vrijwilliger. Ook al kan die wellicht op dat moment niets doen, het is toch goed om met elkaar in contact te komen. Wat er vervolgens is afgesproken zal weer worden teruggekoppeld aan de vrijwilligerscommissie, die een en ander weer zal administreren. 

Alle ouders van de nieuwe jeugdleden worden benaderd om ze op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen bij een voetbalvereniging. Ook wordt gewezen op de mogelijkheid van het doen van vrijwilligerswerk bij AVV. Er zijn veel mogelijkheden, van wekelijks tot incidenteel.

Leden

Coördinator vrijwilligers Henk Blaauw
Document
Toegevoegd door
Publicatie
Datum
Er zijn geen documenten aanwezig in deze map.
Terug naar boven