Gedragscode

Binnen A.V.V. Alpen wordt gebruik gemaakt van een gedragscode.

Regels (of afspraken) vormen de basiselementen voor het functioneren van een samenleving en dus ook voor een vereniging als de onze. Immers, de A.V.V. “ALPHEN” is een onderdeel en een afspiegeling van de samenleving. Regels en afspraken, in de vorm van gedragscodes, zijn nodig om onze vereniging goed te kunnen besturen, een gezond sportklimaat te creëren en de accommodatie heel, schoon en veilig te houden. Bovendien geloven wij dat door het hanteren van regels, op den duur ook de uitstraling van de vereniging naar buiten en de prestaties op het veld positief beïnvloed zullen worden.  Daarnaast zal de KNVB in de toekomst de verenigingen meer verantwoordelijkheden gaan geven om het individu zelf meer te straffen bij excessen.

De gehele gedragscode kunt u hier downloaden.
Meldingsformulier conflicten/incidenten
We vinden het vervelend dat er blijkbaar een conflict of incident heeft plaatsgevonden. Het is goed om de gedragscodecommissie van AVV Alphen hiervan op de hoogte te stellen. Als je dit formulier invult zullen we jouw melding op een adequate manier oppakken.
*
*
*
*
*
*
*
Gegevens betreffende het conflict/incident
*
*
*
*
*
Berisping en uitsluiting door trainer, leider, technisch jeugdcoördinator of een (jeugd) bestuurslid (met melding)
Schorsing advies door gedragscode, uitvoering door Dagelijks Bestuur;
Royement advies gedragscodecommissie en het Algemeen Bestuur, uitvoering door de ALV.
*
*
Het formulier dient binnen 3 dagen van het conflict/incident ingeleverd te zijn bij de gedragscodecommissie van de vereniging
Terug naar boven