Club nieuws AVV Alphen

Aanpassing besluit zondagvoetbal

17 mei 2019
Het genomen besluit om vanaf het seizoen 2019/'20 de 4e klasse zondag in West II op te heffen wordt aangepast. Dit is besloten na een overleg op dinsdag 14 mei tussen de Belangenvereniging Amateurvoetbal (BAV), de KNVB en vele derde- en vierdeklassers. Ook komend seizoen blijft de 4e klasse zondag in West II bestaan en kunnen verenigingen zich hiervoor inschrijven.
 
Tijdens de bijeenkomst bleek er bij veel verenigingen onduidelijkheid en onvrede te zijn over de inschrijfmogelijkheden voor het komende seizoen. Om verenigingen voldoende de tijd te geven om, samen met hun leden, een weloverwogen inschrijvingskeuze te maken is besloten de geplande wijziging komend seizoen daarom niet door te voeren.
 
SEIZOEN 2020/'21 Om verdere onduidelijkheid te voorkomen neemt de KNVB daarom het komende seizoen de tijd om met verenigingen in West II in gesprek te gaan. Gezamenlijk wordt dan gekeken naar de inschrijfmogelijkheden voor het seizoen 2020/'21. De wensen en behoeftes van verenigingen in West II worden het komend seizoen zorgvuldig geïnventariseerd. Dit gebeurt onder andere door
middel van een enquête onder de clubbesturen en bijeenkomsten met verenigingen. Het besluit om horizontaal over te stappen naar de zaterdag wordt heroverwogen en maakt onderdeel uit van het onderzoek. Mogelijke wijzigingen in de voetbalpiramide worden dus pas vanaf het seizoen 2020/'21 doorgevoerd.
 
INSCHRIJVINGEN SEIZOEN 2019/'20 Komend seizoen zal op basis van het aantal inschrijvingen een zo regionaal mogelijke indeling worden gemaakt. Indien noodzakelijk kunnen aan deze competities ook teams uit West I en Zuid I worden toegevoegd. Verenigingen die al een overstap naar de zaterdag hebben aangekondigd, worden door de KNVB benaderd en krijgen de keuze om, naar aanleiding van deze nieuwe situatie, op zondag te blijven voetballen.
 
VRAGEN? Mochten er bij jouw vereniging alsnog vragen of onduidelijkheden zijn over de competities voor het komende seizoen? Neem dan contact op met teamleider Wedstrijdzaken via michael. terriet@knvb.nl.
 

De huidige P/D-regeling blijft van kracht!

 


 


 
www.avvalphen.nl
In de zomerstop lekker doortrainen voor slechts 50 euro per persoon. i Vier avonden van minimaal een uur tot maximaal 75 minuten… Meer >
 
Zoals eerder gemeld is het met Henny van der Ende na zijn rugoperatie een tijdlang niet goed gegaan. Het heeft er zelfs toe geleid dat… Meer >
 
www.avvalphen.nl
Nu de officiële overschrijvingstermijn bij de KNVB afgesloten is per 15 juni jl. kunnen we de balans opmaken voor wat betreft de… Meer >
 
www.avvalphen.nl
Alphen 3 is vandaag op overtuigende wijze kampioen geworden in hun afdeling. Met liefst 55 punten uit 24 wedstrijden liet het de hele… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven