Club nieuws AVV Alphen

Algemene Ledenvergadering

26 september 2017
Op woensdag 18 oktober 2017 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine Aanvang 19.30 uur. Als er statutair te weinig leden aanwezig zijn wordt deze vergadering gesloten en is de volgende Ledenvergadering om 20.00 uur en deze is ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, rechtsgeldig.

EEN BELANGRIJK AGENDAPUNT IS DE BESTUURSVERKIEZING. HET MOGE BEKEND ZIJN DAT HET DAGELIJKS BESTUUR AFTREEDT EN HIERVOOR ZIJN NOG GEEN NIEUWE KANDIDATEN GEVONDEN!!

Wij roepen u op, zich alsnog kandidaat te stellen voor de functies van voorzitter en secretaris.

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:
 

AGENDA LEDENVERGADERING A.V.V.  ALPHEN d.d. 18-10- 2017


Aanvang 20.00 uur #

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslagen vergaderingen d.d. 4-4-2017 en 28-6-2017 deze lagen
       3 weken voor vergadering ter inzage in de bestuurskamer)
 3. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen
 4. Algemeen jaarverslag secretaris seizoen 2016/2017
 5. Jaarverslag penningmeester en bespreking financiƫn 2016/2017
 6. Verslag kascommissie 2016/2017 en decharge bestuur
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Begroting 2017/2018
 9. Huldiging Jubilarissen
 10. Verkiezing bestuur:
  Aftredend:
        Willem Baart        - voorzitter; niet herkiesbaar
        Aad Groenewoud  - secretaris; niet herkiesbaar
        Henri Rovers        - penningmeester; niet herkiesbaar

 

Kandidaat bestuurslid:

Vacatures:

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Toegang tot deze Algemene Leden Vergadering hebben alle leden, ouders of voogd van jeugdleden jonger dan 18 jaar (art. 46 oude Huishoudelijk Reglement).

ALLEEN LEDEN HEBBEN STEMRECHT

 

# = Ongeacht het aanwezige aantal leden is deze Algemene Ledenvergadering rechtsgeldig

  
www.avvalphen.nl

Debuut Menno de Bruin

20 september 2018
In het AD van vandaag stond een interview met Menno de Bruin, speler van Alphen JO19-1, die afgelopen zondag als invaller zijn debuut… Meer >
 
www.avvalphen.nl

Algemene Ledenvergadering 2018

12 september 2018
Het Algemeen Bestuur heeft de datum voor de eerstkomende reguliere Ledenvergadering vastgesteld op woensdag 17 oktober 2018. De… Meer >
 
www.avvalphen.nl

Bezoek van wethouder

12 september 2018
Namens het gemeentebestuur zal de wethouder, die belast is met Sportzaken, de heer Schotanus, onze vereniging een bezoek brengen, om op… Meer >
 
www.avvalphen.nl
Bestuur en Team Voetbalzaken zijn al enkele maanden op zoek naar een Sportmasseur/verzorger. Heeft u binnen uw familie of kent u iemand… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-06-2018 Meer >

 
20-06-2018 Meer >

 
20-06-2018 Meer >

 
 
Terug naar boven