Club nieuws AVV Alphen

Algemene Ledenvergadering

26 september 2017
Op woensdag 18 oktober 2017 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine Aanvang 19.30 uur. Als er statutair te weinig leden aanwezig zijn wordt deze vergadering gesloten en is de volgende Ledenvergadering om 20.00 uur en deze is ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, rechtsgeldig.

EEN BELANGRIJK AGENDAPUNT IS DE BESTUURSVERKIEZING. HET MOGE BEKEND ZIJN DAT HET DAGELIJKS BESTUUR AFTREEDT EN HIERVOOR ZIJN NOG GEEN NIEUWE KANDIDATEN GEVONDEN!!

Wij roepen u op, zich alsnog kandidaat te stellen voor de functies van voorzitter en secretaris.

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:
 

AGENDA LEDENVERGADERING A.V.V.  ALPHEN d.d. 18-10- 2017


Aanvang 20.00 uur #

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslagen vergaderingen d.d. 4-4-2017 en 28-6-2017 deze lagen
       3 weken voor vergadering ter inzage in de bestuurskamer)
 3. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen
 4. Algemeen jaarverslag secretaris seizoen 2016/2017
 5. Jaarverslag penningmeester en bespreking financiën 2016/2017
 6. Verslag kascommissie 2016/2017 en decharge bestuur
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Begroting 2017/2018
 9. Huldiging Jubilarissen
 10. Verkiezing bestuur:
  Aftredend:
        Willem Baart        - voorzitter; niet herkiesbaar
        Aad Groenewoud  - secretaris; niet herkiesbaar
        Henri Rovers        - penningmeester; niet herkiesbaar

 

Kandidaat bestuurslid:

Vacatures:

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Toegang tot deze Algemene Leden Vergadering hebben alle leden, ouders of voogd van jeugdleden jonger dan 18 jaar (art. 46 oude Huishoudelijk Reglement).

ALLEEN LEDEN HEBBEN STEMRECHT

 

# = Ongeacht het aanwezige aantal leden is deze Algemene Ledenvergadering rechtsgeldig

  
www.avvalphen.nl

123 inkt kleding gevonden

21 oktober 2017
Beste leden, De laatste tijd wordt er regelmatig 123 inkt kleding gevonden wat achter is gebleven in de kleedkamers of elders op het… Meer >
 
In tegenstelling tot vorige seizoens is het dit seizoen nieuw dat de competitie wordt gespeeld in reeksen, een najaars- en… Meer >
 

Nieuw bestuur

19 oktober 2017
Gisterenavond op 18 oktober 2017 hadden we de algemene ledenvergadering, daar is het huidige dagelijks bestuur afgetreden en zijn er… Meer >
 
Indien op donderdagavond de velden zijn afgekeurd, is het achterste veld (4) voor de selecties.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven