Club nieuws AVV Alphen

Algemene Ledenvergadering

26 september 2017
Op woensdag 18 oktober 2017 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine Aanvang 19.30 uur. Als er statutair te weinig leden aanwezig zijn wordt deze vergadering gesloten en is de volgende Ledenvergadering om 20.00 uur en deze is ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, rechtsgeldig.

EEN BELANGRIJK AGENDAPUNT IS DE BESTUURSVERKIEZING. HET MOGE BEKEND ZIJN DAT HET DAGELIJKS BESTUUR AFTREEDT EN HIERVOOR ZIJN NOG GEEN NIEUWE KANDIDATEN GEVONDEN!!

Wij roepen u op, zich alsnog kandidaat te stellen voor de functies van voorzitter en secretaris.

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:
 

AGENDA LEDENVERGADERING A.V.V.  ALPHEN d.d. 18-10- 2017


Aanvang 20.00 uur #

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslagen vergaderingen d.d. 4-4-2017 en 28-6-2017 deze lagen
       3 weken voor vergadering ter inzage in de bestuurskamer)
 3. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen
 4. Algemeen jaarverslag secretaris seizoen 2016/2017
 5. Jaarverslag penningmeester en bespreking financiën 2016/2017
 6. Verslag kascommissie 2016/2017 en decharge bestuur
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Begroting 2017/2018
 9. Huldiging Jubilarissen
 10. Verkiezing bestuur:
  Aftredend:
        Willem Baart        - voorzitter; niet herkiesbaar
        Aad Groenewoud  - secretaris; niet herkiesbaar
        Henri Rovers        - penningmeester; niet herkiesbaar

 

Kandidaat bestuurslid:

Vacatures:

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Toegang tot deze Algemene Leden Vergadering hebben alle leden, ouders of voogd van jeugdleden jonger dan 18 jaar (art. 46 oude Huishoudelijk Reglement).

ALLEEN LEDEN HEBBEN STEMRECHT

 

# = Ongeacht het aanwezige aantal leden is deze Algemene Ledenvergadering rechtsgeldig

 



 
www.avvalphen.nl

Keepersclinic afgelast

11 december 2017
Keepersclinic Feyenoord gaat niet door De keepersclinic die morgen (dinsdag 12 december) bij Alphense Boys zou worden gehouden o.l.v.… Meer >
 
www.avvalphen.nl

ALPHEN 1 NAAR BELEK

10 december 2017
SELECTIE AVV ALPHEN NAAR DE ZON   Dankzij de steun van enkele sponsoren en een eigen financiële bijdrage van de spelers en… Meer >
 
De opbrengst van de grote clubactie is dit jaar € 1.200,-. Dit is meer dan voorgaande jaren, maar het kan natuurlijk altijd nog… Meer >
 

Nieuwjaarswedstrijd

01 december 2017
Op zondag 7 januari zal voor de Nieuwjaarsreceptie weer de traditionele Nieuwjaarswedstrijd plaatsvinden tussen Alphen 1 en Oud Alphen… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven