Club nieuws AVV Alphen

Regels van de sponsor kledinggebruik

04 oktober 2017
www.avvalphen.nl

Hieronder even weer ter herinnering de regels van de sponsor m.b.t. het gebruik van de kleding:
 

· De wedstrijdkleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van A.V.V. ALPHEN worden gebruikt en dus niet tijdens de training of andere gelegenheden tenzij daarvoor door de kledingcommissie toestemming is gegeven.
· A.V.V. ALPHEN spelers/sters die aan KNVB wedstrijden en met A.V.V. ALPHEN aan toernooien deelnemen dienen in de voorgeschreven presentatiepak te verschijnen.
· De voetballende leden zijn verplicht tot het dragen van het A.V.V. ALPHEN wedstrijdtenue tijdens (oefen)wedstrijden en bij toernooien die georganiseerd worden door/via de vereniging of de KNVB. Kledingfonds 9 juni 2016 6
· De aan de begeleiding ter beschikking gestelde kleding moet gedragen worden om de herkenbaarheid te vergroten, ingeval er sprake is van het uitoefenen van de A.V.V. ALPHEN functie. Denk hierbij aan training en wedstrijd.
· Alle ter beschikking gestelde kleding en materialen blijven te allen tijde eigendom van de vereniging en dienen aan het einde van het seizoen in goede staat en tijdig ingeleverd te worden.
· Gesponsorde kleding en materialen dienen uit de A.V.V. ALPHEN collectie gekozen te worden en de reclame uiting moet eerst worden voorgelegd aan de sponsorcommissie. De bestelling wordt door de sponsorcommissie of kledingcommissie verzorgd.
· Voor alle gesponsorde kleding en materialen, anders dan het wedstrijdtenue en presentatie pak, dient gekozen te worden uit de A.V.V. ALPHEN kleding en materialen lijn om hiermee een uniform uiterlijk te verkrijgen Het A.V.V. ALPHEN logo kan en mag hierop worden aangebracht.
· Wanneer er sponsorkleding wordt uitgeleverd is de sponsor dan wel de kledingcommissie hier voor verantwoordelijk. Bij inname neemt de kledingcommissie deze weer via de leider in.

Alle informatie vindt u verder hier: Kledingfonds 
www.avvalphen.nl

20 juni 2018
 
www.avvalphen.nl

20 juni 2018
 
www.avvalphen.nl

20 juni 2018
 
www.avvalphen.nl
Op 30 juni 2018 wil het bestuur en Pretcommissie een Reunie receptie houden voor [oud] spelers en [bestuurs] leden. Vanaf 15.00 uur… Meer >
 
 
 
 
 
 
12-06-2018 Meer >
 
 
 
 
06-06-2018 Meer >
 
 
27-05-2018 Meer >
 
26-05-2018 Meer >
 
 
 
 
 
Terug naar boven