Club nieuws AVV Alphen

geen crisis, wel benoeming van erelid

18 oktober 2018


Onderstaand enkele zaken die in de afgelopen ALV plaats gevonden hebben:

Tijdens deze matig bezochte Algemene Ledenvergadering van A.V.V. Alphen op 17 oktober jl.  is een mogelijke bestuurscrisis afgewend.

Het vorig jaar gekozen interim-bestuur was in zijn geheel aftredend en even leek het er op  dat zich geen kandidaten hadden aangemeld. Tot grote opluchting van de voltallige vergadering gaven zowel voorzitter Cindy van Baarle als penningmeester Koos Arnoldus aan, zich nog voor één jaar beschikbaar te stellen. Voor Cindy geldt echter wel dat zij in Henk Wille iemand gevonden heeft die samen met haar het voorzitterschap gaat vervullen. De ervaren Henk Wille, die in het verleden bij Alphen de nodige functies bekleedde en een groot aantal jaren als sponsor verbonden was aan de club, zal samen met de overige bestuursleden het komend verenigingsjaar gebruiken om er weer sturing aan te geven en de vereniging op een hoger plan brengen, waarbij het verenigingsleven ook niet uit het oog verloren wordt.

De functie van secretaris is nog vacant, maar wordt door een van de leden beheerd. De overige bestuursleden gaan nog door; vice-voorzitter Danny Richardson zal zich meer met Algemene zaken gaan bemoeien.


Jubilarissen:

Tijdens de ledenvergadering werden 6 jubilarissen gehuldigd:

25 jaar lid zijn of waren: Marco Nielen, Jan van Lenten, Jan Willem Zwaneveld en Dennis Schouten

40 jaar lid: Patrick van der Ende

60 jaar lid: Willem Arlman

Voor zover aanwezig werden zij voorzien van een prachtig boeket bloemen en natuurlijk speldde voorzitter Van Baarle bij hen de daarbij behorende speld op.


Benoeming tot Erelid:
Willem Arlman was niet alleen als jubilaris aanwezig; tot zijn grote verrassing werd hij – na met een smoes uit de vergadering gelokt te zijn – voorgedragen voor de benoeming tot Erelid van A.V.V. Alphen. De vergadering ging hiermee unaniem akkoord, zodat Cindy hem een tweede speld mocht geven en hem de redenen van benoeming als een soort oorkonde kon overhandigen.


Kunstgrasveld:

Het bestuur schetste de moeizame weg die er bewandeld is tot de realisatie van het nieuwe kunstgrasveld. Volgens de laatste toezeggingen hoopt de gemeente dit voor de kerst van dit jaar gerealiseerd te hebben. 
www.avvalphen.nl
Gedurende de werkzaamheden die momenteel aan het hoofdveld plaatsvinden zijn we genoodzaakt om een aangepast trainingsschema te… Meer >
 
SPORTING LEIDEN - A.V.V. ALPHEN 18 NOVEMBER 2019 Koud weer, maar prima voetbalweer, hopen dat vandaag het team met 150% er tegen… Meer >
 
www.avvalphen.nl

HET RAD GAAT WEER DRAAIEN!!!

16 november 2018
Zoals elk jaar gaan we ook dit jaar weer een grandioze middag beleven bij het RAD VAN AVONTUUR. Wanneer?     ZONDAG… Meer >
 
www.avvalphen.nl
Ons geduld is enorm op de proef gesteld maar eindelijk is het dan zover: de werkzaamheden aan het kunstgrasveld starten vandaag!… Meer >
 
13-11-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-06-2018 Meer >

 
20-06-2018 Meer >

 
20-06-2018 Meer >

 
Terug naar boven