Gedragscode 5.0

Meldingsformulier conflicten/incidenten
We vinden het vervelend dat er blijkbaar een conflict of incident heeft plaatsgevonden. Het is goed om de gedragscodecommissie van AVV Alphen hiervan op de hoogte te stellen. Als je dit formulier invult zullen we jouw melding op een adequate manier oppakken.
*
*
*
*
*
*
*
Gegevens betreffende het conflict/incident
*
*
*
*
*
Berisping en uitsluiting door trainer, leider, technisch jeugdcoördinator of een (jeugd) bestuurslid (met melding)
Schorsing advies door gedragscode, uitvoering door Dagelijks Bestuur;
Royement advies gedragscodecommissie en het Algemeen Bestuur, uitvoering door de ALV.
*
*
Het formulier dient binnen 3 dagen van het conflict/incident ingeleverd te zijn bij de gedragscodecommissie van de vereniging
Terug naar boven