Vrijwilligers


AVV ALPHEN EN VRIJWILLIGERSBELEID
 
AVV Alphen kent voor alle leden de verplichting tot het doen van werkzaamheden voor de vereniging. Dit besluit is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van AVV Alphen in 2013. Zonder deze verplichting bleek het voor ons helaas niet mogelijk alle activiteiten rond te krijgen zonder telkens weer een beroep op dezelfde mensen te moeten doen.

Voor jeugdleden tot 16 jaar rust deze verplichting bij de ouders of voogd. Voor ouders of voogd van jeugdleden geldt ook de verplichting dat zij zorgdragen voor vervoer bij uitwedstrijden van hun eigen kind. U kunt dit uiteraard in overleg met de andere ouders van het team van uw kind afstemmen.

 

 

Terug naar boven