Club nieuws AVV Alphen

Jan Ederveen geridderd!

26 april 2018
www.avvalphen.nl
In de ledenvergadering van oktober 2017 werd Jan Ederveen met algemene stemmen benoemd tot Erelid van A.V.V. Alphen. Hij kon toen niet bevroeden dat er inmiddels ook een verzoekschrift was verzonden (op initiatief van wijlen Gerrit van Geen) om hem voor te dragen voor een benoeming door het Koninklijk Huis.
In februari van dit jaar kregen wij te horen dat het verzoek was toegewezen en toen begon natuurlijk  de vraag op te spelen hoe dit in het vat gegoten zou moeten worden. Via zijn familie werd een plan bedacht, maar strikte geheimhouding was geboden; zodoende wisten slechts drie mensen binnen de vereniging wat er ging gebeuren.

Vandaag was het zover! Kleinzoon Lex zou een spreekbeurt op het gemeentehuis houden over Alphen in de oorlogsjaren en Jan en Atie mochten daarbij zijn. Althans, dat was natuurlijk de lokker. Hoewel Jan in de afgelopen dagen blijk gaf van enige twijfel, werd het hem pas echt duidelijk, toen een medewerkster van de gemeente - mevrouw Stienstra - het echtpaar Ederveen apart riep en naar een speciale kamer leidde. Daar was ook burgemeester Spies aanwezig en werd er duidelijk gemaakt dat ze vandaag een lintje te verwachten waren. En die 'ze' waren in totaal 20 personen die vandaag gehuldigd zouden worden.
Overigens waren de kinderen en kleinkinderen van Jan en Atie aanwezig, maar ook twee zussen van Jan.

Alle bezoekers werden verzocht om 10 uur in de raadszaal plaats te nemen en die was met 200 belangstellenden overvol! Na de opening door burgemeester Spies begon de" lintjesregen" en wie werd er als eerste opgeroepen? JAN EDERVEEN.

Mevrouw Spies schetste zijn grote verdiensten voor de voetbalvereniging Alphen en noemde hem een lichtend voorbeeld als vrijwilliger voor een club. "Het heeft de koning behaagd u te benoemen tot Lid van de Orde van Oranje Nassau" waren de officiĆ«le woorden waarmee een en ander bekrachtigd werd. Natuurlijk speldde zij de onderscheiding op bij Jan en kreeg hij een prachtige bos bloemen. 

Na hem volgden nog 19 anderen, waarvoor mevrouw Spies ook steeds lovende woorden had. Rond half twaalf was de ceremonie afgelopen en werden de decorandussen nog verzocht enkele groepsfoto's te laten maken. Daarna was er tijd om Jan en Atie te feliciteren, waarbij erevoorzitter Jan de Bruin, namens de vereniging ook nog een bos bloemen overhandigde. Op de foto de trotse Jan en Atie Ederveen.

Om 16 uur is er nog een gezellig samenzijn geweest in het clubgebouw met de familie Ederveen en de werkploeg plus nog een paar genodigden.

Het bestuur van A.V.V. Alphen feliciteert hierbij van harte nogmaals Jan Ederveen met deze benoeming!

(AG) 


 

Brief Club Collect

20 juli 2018
Vandaag hebben sommige leden een brief ontvangen van Club Collect over de inning van de contributie over het eerste kwartaal van… Meer >
 
www.avvalphen.nl
Donderdag 9 augustus 2018 beginnen de selectieteams bij de senioren aan het nieuwe seizoen, ze trappen af om 20.00 uur! De agenda in… Meer >
 
Met deze bovenstaande kreet kunnen wij mededelen dat het college van B & W Alphen toestemming heeft verleend voor de aanleg van het al… Meer >
 
De indeling van de jeugdteams voor het seizoen 2018 - 2019 is bekend: Indeling jeugdteams seizoen 2018 - 2019 Meer >
 
 
 
12-07-2018 Meer >
 
 
 
 
 
20-06-2018 Meer >

 
20-06-2018 Meer >

 
20-06-2018 Meer >

 
 
 
 
Terug naar boven