Club nieuws AVV Alphen

Uitnodiging informatieavond en buitengewone ledenvergadering

05 februari 2020

Geachte leden, donateurs en vrijwilligers,

 

 

We staan aan de vooravond van een zeer belangrijke beslissing binnen onze vereniging. Willen we een zondagclub blijven of toch een zaterdagclub worden?

Om deze reden nodigt het bestuur u graag uit om mee te denken en bij de volgende bijeenkomsten aanwezig te zijn:
 

Woensdag 12 februari: informatieavond zaterdag-/zondagvoetbal aanvang 20:00 uur.
 

Op deze avond kunt u uw wensen kenbaar maken en of uw mening geven over hoe u de toekomst van A.V.V. Alphen ziet. Al uw wensen, meningen en bevindingen als mede het advies van de adviescommissie neemt het bestuur mee om tot een zo goed mogelijk en compleet advies te komen. Ook komt het vrijwilligerswerk aan bod, zie bijlage
 

Woensdag 4 maart: buitengewone algemene ledenvergadering aanvang 19:30 uur.
 

Agenda:
 

1. Opening

2. Vrijwilligerstaken, zie bijlage

3. Toelichting bestuur advies zaterdag-/zondagvoetbal
4. Stemmen (toelichting, wie zijn stemgerechtigd op de achterzijde van deze uitnodiging)

5. Einde

 

Deze uitnodiging wordt ook nog per post en mail verstuurd.

Wij hopen u op beide dagen te zien.

 

Met vriendelijke groet,

Cindy van Baarle en Henk Wille

Voorzitters


Toelichting stemgerechtigde leden:

 

  1. Ieder stemgerechtigd lid heeft 1 stem
  2. Volgens artikel 4 inzake lidmaatschap van de statuten zijn stemgerechtigde leden, leden die zijn toegelaten door het bestuur en die voor de duur van hun lidmaatschap zijn ingeschreven bij de KNVB. Het kunnen zowel sporters als vrijwilligers zijn.
  3. Art 17.1 Toegang en besluitvorming Algemene Vergadering van de statuten, vermeld onder 1.a en 1.c dat" ieder lid van 18 jaar heeft toegang tot de Algemene Vergadering" en "dat donateurs alsmede ouders van jeugdleden jonger dan 18 jaar hebben toegang tot de Algemene Vergadering maar hebben geen stemrecht".
  4. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk  gemachtigd ander lid van 18 jaar of ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet dan twee stemmen uitbrengen.
  5. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

 
www.avvalphen.nl
Het bestuur is blij dat zij een overeenkomst hebben bereikt met Rien van Elk als Jeugdcoördinator van AVV Alphen voor de komende… Meer >
 
Vandaag was de JO13-2 aanwezig bij de wedstrijd FC Utrecht - FC Twente. Deze kaarten kregen ze van de jeugdvoorzitter met dank aan… Meer >
 
Afgelopen zaterdag 22 februari jl. werd er door de trainers van de Guppen Albert Bos, Remco van Schaik en Bart van der Hulst en… Meer >
 
HOV/DJSCR- A.V.V. Alphen   Vandaag de inhaalwedstrijd in Rotterdam. De weersomstandigheden waren volgens mij niet veel beter… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven